preloader
Termeni si conditii

Termeni si conditii

1. GENERALITATI

Site-ul www.dentalview.ro a fost realizat in scopul de a asigura tuturor celor interesati de serviciile prestate de catre societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View (S.C. YTS Dental View S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 223, Et.1, Sector 3, S.C. YTS Dental View Aviatorilor S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 63, et.2, ap.5, cam.04, sector 1, S.C. YTS Dental View Piata Muncii S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 63, et.2, ap.5, cam.02, sector 1, S.C. YTS Dental View Piata Sudului S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 63, et.2, ap.5, cam.03, sector 1, S.C. YTS Dental View Lujerului S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 63, et.2, ap.5, cam.01, sector 1, S.C. YTS Dental View Progresului S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Bd. Aviatorilor nr.63, parter, Ap.1, Cam.01, Sector 1, S.C. YTS Dental View Crangasi S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Wilhelm Filderman nr. 10A, Cam. 01, Et.4, Ap.16, Sector 3, S.C. YTS Dental View Colentina S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorior nr. 63, parter, Ap.1, Cam.03, Sector 1, S.C. YTS Dental View Bucurestii Noi S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 63, parter, Ap.1, Cam. 03, Sector 1, S.C. YTS Dental View Gorjului S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 63, Et.2, Ap.5, Cam. 04, Biroul 1, Sector 1), informatii cu privire la acestea, de a oferi posibilitatea pacientilor sai de a efectua programari si medicilor de a completa si transmite on-line trimiterile pacientilor.

Accesul la prezentul site precum si folosirea acestuia sunt permise numai in concordanta cu Termenii si conditiile de mai jos (care cuprind si Politica de confidentialitate), precum si cu prevederile legale aplicabile in acest domeniu.

In cazul in care nu sunteti de acord cu conditiile de utilizare a site-ului, care implica si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View in vederea efectuarii programarilor on-line, va rugam sa nu utilizati acest site. 

Acceptarea Termenilor si conditiilor este realizata in momentul selectarii optiunii “Am luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii si Conditiile site-ului www.dentalview.ro si Politica de confidentialitate” inainte de transmiterea Formularului de programare.

2. DEFINITII

PACIENTI – persoanele care solicita o programare/beneficiaza de serviciile prestate de catre societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View, respectiv “servicii de imagistica dentarã digitalã, respectiv radiografii, tomografii computerizate cu fascicul conic si scanare intraorala digitalã”;
 

VIZITATORI AI SITE-ULUI – persoanele care acceseaza site-ul www.dentalview.ro;

SITE – domeniul www.dentalview.ro;

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – Persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

DATE CU CARACTER PERSONAL – Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 PERSOANA VIZATA – persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

DESTINATAR AL DATELOR PERSONALE – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta;

CONSIMTAMANT – Orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3. CONTINUT

Site-ul contine:

– informatii despre activitatea societatilor care functioneaza sub licena/marca YTS Dental View si datele de contact ale acestora, fiind destinate medicilor/Pacientilor (sectiunile “DESPRE NOI”, “TEHNOLOGIA CBCT”, “PENTRU MEDICI”, “PENTRU PACIENTI” ”PRETURI”, “ARTICOLE” si “CONTACT”);

– formularul pentru programari prin care Pacientii furnizeaza date cu caracter personal – numele, e-mail si telefon – pentru a fi programati la una dintre societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View in scopul de a beneficia de servicii de imagistica dentarã digitalã, respectiv radiografii, tomografii computerizate cu fascicul conic si scanare intraorala digital;

– Formularul de trimitere on-line care se completeaza exclusiv de catre medici; datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul formularului de trimitere sunt urmatoarele: numele si prenumele medicului, numarul de telefon al medicului/clinicii, e-mail clinica/medic, nume si prenume pacient si data nasterii pacientului;

– Cerere de redirectionare investigatie radiologica, prin care se prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, e-mail si semnatura.

Utilizatorilor acestui Site le este in mod expres interzis sa il foloseasca in scopul incarcarii, descarcarii, publicarii sau transmiterii oricaror informatii al caror continut este ilegal sau contrar bunelor moravuri si ordinii publice.

Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View isi rezerva dreptul de a modifica continutul, structura si modul de accesare a Site-ului si vor informa Pacientii cu privire la acest lucru, continuarea utilizarii lui fiind posibila numai in conditiile acceptarii de catre acesta a noilor Termeni si Conditii. 

4. INREGISTRAREA PACIENTULUI SI A MEDICULUI CARE TRANSMITE ON-LINE O TRIMITERE

Prin accesarea site-ului www.dentalview.ro – Pacientul are posibilitatea sa completeze Formularul pentru efectuarea unei programari, furnizand urmatoarele date cu caracter personal: nume, adresa de e-mail si telefon.

Formularul de colectare a datelor in vederea realizarii unei programari va putea fi trimis catre Operator doar in conditiile in care Pacientul declara ca are peste 16 ani, isi exprima consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si acordul cu privire la “Termenii si Conditiile site-ului www.dentalview.ro si Politica de confidentialitate”.

In urma receptionarii Formularului de programare, Pacientul va primi de la Operator, prin intermediul e-mail sau prin telefon, detaliile legate de programare.

Prin accesarea site-ului www.dentalview.ro – medicii pot transmite catre societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View, trimiteri on-line pentru pacienti. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul formularului de trimitere sunt: numele si prenumele medicului, numarul de telefon al medicului/clinicii, e-mail clinica/medic, nume si prenume pacient si data nasterii pacientului.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este “prestarea de servicii de imagistica dentarã digitalã, respectiv radiografii, tomografii computerizate cu fascicul conic si scanare intraorala digitalã”.

Datele cu caracter personal ale pacientului pot fi introduse in baza de date a Operatorului si pot fi comunicate medicilor/clinicilor care completeaza trimiterea pentru efectuarea radiografiilor/tomografiilor dentare, numai dupa prezentarea pacientului trimis de catre medic la unul dintre sediile societatilor care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View unde isi va exprima consimtamantul expres in acest sens.

Datele cu caracter personal ale medicului, furnizate prin intermediul formularului de trimitere, vor fi introduse in baza de date a Operatorului si nu vor fi dezvaluite catre terti.

5. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View nu pot fi tinute responsabile in niciun fel in fata niciunui Pacient care utilizeaza Site-ul sau continutul acestuia, altfel decat in limita prevederilor inscrise in cadrul Termenilor si Conditiilor. 

Pacientii sunt singurii responsabili pentru consecintele care decurg din utilizarea Site-ului, precum si pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu.

Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View nu pot fi tinute raspunzatoare in nicio situatie in care Pacientul utilizeaza informatii false/incorecte pentru a efectua o programare prin utilizarea formularului de pe Site-ul www.dentalview.ro.

6. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Conditiile de Utilizare a site-ului www.dentalview.ro sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. 

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

7. PROTECTIA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CONFIDENTIALITATE

Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View prelucreaza prin intermediul site-ului www.dentalview.ro datele cu caracter personal ale Pacientilor conform celor de mai jos.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View colecteaza datele cu caracter personal de la Pacienti (pe site-ul www.dentalview.ro), prin completarea Formularului pentru solicitarea programarii.

Datele prelucrate sunt urmatoarele: nume, telefon si e-mail.

8. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View prelucreaza datele cu caracter personal ale Pacientilor in conformitatea cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, in scopul efectuarii programarii, pentru a beneficia de “servicii de imagistica dentarã digitalã, respectiv radiografii, tomografii computerizate cu fascicul conic si scanare intraorala digitalã”.

9. Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View se bazeaza pe consimtamantul Pacientilor, acestia avand posibilitatea ca in orice moment sa isi retraga consimtamantul acordat.

10. Destinatari

Datele cu caracter personal ale Pacientilor, furnizate prin intermediul Formularului de programare, nu vor fi dezvaluite.

11. Transferuri de date transfrontaliere

Datele cu caracter personal ale Pacientilor, furnizate prin intermediul formularului de solicitare programare, nu vor fi transferate in strainatate.

12. Proceduri de securitate

In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvata a datelor cu caracter personal.

Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja si securiza datele cu caracter personal ale Pacientilor.

13. Drepturile Dvs.

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, Pacientii au urmatoarele drepturi:

– dreptul la informare (sa primiti informatii privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal);

– dreptul de acces la date (sa obtineti acces la datele cu caracter personal detinute de societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS Dental View in legatura cu Dvs.);

– dreptul la rectificarea datelor (puteti sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete);

– dreptul la stergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” (aveti posibilitatea sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, cand acestea nu mai sunt necesare sau daca prelucrarea acestora este ilegala);

– dreptul la restrictionarea prelucrarii (puteti sa solicitati limitarea prelucrarii datelor cu caracter personal);

– dreptul la portabilitatea datelor (aveti posibilitatea sa primiti datele lor cu caracter personal intr-un format care poate fi citit automat și sa le trimiteti altui operator);

– dreptul la opozitie;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (puteti solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automata a datelor lor cu caracter personal care va privesc sau care va afecteaza intr-o masura semnificativa sa fie luate de catre persoane fizice, nu exclusiv de computere. In acest caz, Dvs. aveti si dreptul de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia);

– dreptul de a formula o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveti in temeiul dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016, va puteti adresa cu o cerere scrisa transmisa Responsabilului cu Protectia Datelor, desemnat de societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS – Dental View, in temeiul dispozitiilor art. 37 din Regulamentul nr. 679/2016, la urmatoarele date de contact:

Calueanu Angela – PFA

Sediul social: Bucuresti, Al. Barajul Bicaz nr. 4, Bl.M25, Sc.5, Ap.93, Sector 3

CIF: 39052404

Telefon: 0749 477 663

E-mail: angela.calueanu.dpo@gmail.com.

Responsabilul cu Protectia Datelor va formula un raspuns la cererea Dvs, fara intarzieri nejustificate si cel tarziu in termen de o luna, urmand sa va informeze si in situatia in care nu intentioneaza sa se conformeze la cererea Dvs, motivand refuzul.

Pe site-ul www.dentalview.ro, la rubrica Protectia Datelor, va punem la dispozitie modele de Cereri pentru exercitarea drepturilor pe care le aveti in temeiul dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016.

14. Cum prelucram datele personale ale copiilor?

Programarea pe site-ul www.dentalview.ro se va face numai de catre persoane care au implinit varsta de 16 ani. In cazul solicitarii programarii pentru o persoana care are sub 16 ani, formularul pentru solicitarea programarii se va completa de catre titularul raspunderii parintesti asupra copilului. Site-ul nostru nu va colecta niciodata cu buna stiinta date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi stiut ca au o varsta sub 16 ani si nici nu le va folosi sau dezvalui vreunei terte parti neautorizate fara consimtamantul expres al tutorelui legal.

15. Cookie-uri

Site-ul www.dentalview.ro utilizeaza cookie-uri.

Call Now Button