preloader
Blog
DENTAL VIEW – AVIATORILOR ȘI RADIOGRAFIA DENTARĂ DIGITALĂ: STANDARDUL ÎNALT AL CALITĂȚII

DENTAL VIEW – AVIATORILOR ȘI RADIOGRAFIA DENTARĂ DIGITALĂ: STANDARDUL ÎNALT AL CALITĂȚII

În cadrul subiectului referitor la radiografia dentară digitală vs. radiografia dentară convenţională, tratat şi în alte materiale de-ale noastre, vom reliefa în acest articol şi alte aspecte care ţin de superioritatea sistemului digital faţă de cel convenţional şi care determină sistematizarea activităţii în cabinetul stomatologic. Cu folos, desigur, pentru pacient şi actul medical care îi este aplicat.

 

Evidenţiem, în acest context, că Centrul de excelenţă în imagistică dentară al YTS-Dental View din Aviatorilor (Bd Aviatorilor 63, sector 1, Bucureşti) – radiografie dentară Aviatorilor beneficiază de specialişti cu vastă experienţă în realizarea radiografiilor dentare digitale, fie ele locale (retroalveolare, periapicale) sau panoramice (ortopantomograme), precum şi tehnologia de ultimă oră necesară.

 

radiografie dentara, radiografie dentara aviatorilor, radiografie dentara panoramica

 

Despre avantajele digitalului imagistic

 

  • Avantajul ecologic

 

Avantajul ecologic al digitalului faţă de convenţional include, pe lângă eliminarea hârtiei şi înlocuirea ei cu suportul mic, confortabil şi deosebit de încâpător al compact discului (CD), şi eliminarea dezvoltatorilor de filme și a substanțelor chimice ale acestora. A fost dintotdeauna dificilă, descurajantă chiar, sarcina păstrării acestor staţii de dezvoltare, petele şi mirosurile produse de soluţii neputând, cu toate eforturile, a fi eliminate.

 

Radiografia digitală vine cu eliminarea acestor neajunsuri produse de substanţele chimice, a zonelor de interior afectate de maculare şi, de asemenea, recuperează, pentru folosinţa activităţii practice de cabinet, spaţiul ocupat până acum de vechile echipamente care încercau recondiţionarea.

 

  • Avantajul reducerii radiaţiilor

 

Un alt factor de beneficiu deosebit de important este cel legat de reducerea radiaţiilor până la un nivel minim, reducere care se plasează în jurul valorii de până la 70% – 80% şi care se datorează utilizării senzorilor digitali.

 

Ca termen de comparaţie sugestiv, specialiştii Centrului Dental View – Aviatorilor (radiografie dentară Aviatorilor) vă pot spune că nivelul de radiaţie emis şi resimţit de pacient la o radiografie panoramică (a întregii guri) digitală este egal cu acela al unei radiografii dentare convenţionale locale (retroalveolare, periapicale), care vizează, deci, un singur dinte.

 

Importanţa acestei reduceri a cantităţii de radiaţie devine cu atât mai importantă în cazul procedurilor de plasare a unui implant sau al tratamentelor endodontice complexe, în care este necesar a fi utilizate mai multe imagini radiografice.

 

Dar şi despre dejavantaje

 

  • Dezavantajul costului cu investiţia şi introducerea noutăţilor electronice

 

Dar este cinstit a ne referi şi la ceea ce pentru mulţi constituie dezavantaje în trecerea de la convenţio-nalul radiologic la digital. Şi anume, costul, factorul cel mai important care trebuie luat în considerare în momentul luării deciziei asupra noului mod de a face imagistică dentară şi stomatologie.

 

Iar când ne referim la cost sau la preţ, avem în vedere investiţia sau actualizarea noilor sisteme de calculatoare în fiecare cabinet, precum şi în sălile de opariţie.

 

Este necesară achiziţia senzorilor digitali care intră în cavitatea orală a pacientului şi a accesoriilor acestora, precum capacele igienice, protecţiile şi inelele de aliniere.

 

Desigur – apraape că nici nu mai trebuie menţionat acest lucru, pentru că este de domeniul evidenţei –, dealerul de echipamente medicale stomatologice cu care colaboraţi va trebui să vă furnizeze şi software-ul necesat captării şi stocării imaginilor digitale, iar acesta să fie de cea mai bună calitate.

 

Acest software, practic, este inima întregului sistem digital şi va trebui să fie obligatoriu compatibil cu software-ul de gestionare a activităţii din cabinet; sau mai există şi o altă variantă, all-in-one, în care ambele software-uri, şi cel digital, şi cel de management al cabinetului, fac corp comun, fuzionează într-un singur sistem electronic.

 

  • Dezavantajul costului cu realizarea bazei de date

 

Un alt sector al cheltuielilor se referă la costul per angajat pentru scanarea fiecărei radiografii dentare convenţionale în scopul trecerii ei în noua bază, digitală, de date.

 

Este un proces lung şi încet, dar prin metoda realizării lui fragmentare, adică pe măsura vizitelor pacientului la cabinet pentru  verificarea situaţiei de sănătate orală şi de evoluţie a tratamentului, cheltuielile pot fi gestionate pe durata mai multor luni şi absorbite mai uşor de fluxul practic al activităţii.

 

Înaintea începerii tratamentului dentar, este necesar ca medicul să vizualizeze în detaliu şi în ansamblu situaţia dvs. oro-dentară. Centrul Dental View (radiografie dentară Aviatorilor)

din Aviatorilor, sector 1, Bucureşti, aparţinând celei mai mari şi performante reţele de imagistică dentară din România, vă aşteaptă, cu servicii şi tehnologii de top, să-i treceţi pragul.

 

Nu ezitaţi în a realiza aici, la  YTS-Dental View- Aviatorilor, această etapă de început a planului restaurării dvs. dentare, a obţinerii acelui zâmbet pe care vi l-aţi dorit dintotdeauna!

Call Now Button